Fondsen voor vakantiekosten

Een aantal fondsen is bereid om een tegemoetkoming te geven in de vakantiekosten. Meestal is een voorwaarde dat niet op een andere wijze in die vakantiekosten wordt voorzien. De procedure verschilt per fonds. U kunt hierover bij het betreffende fonds inlichtingen verkrijgen. Een consulent van MEE kan u ook adviseren welk fonds in uw situatie van toepassing zou kunnen zijn.

Hieronder een overzicht stichtingen die fondsen – onder voorwaarden – ter beschikking stellen voor vakantiekosten.

Bio Vakantieoord – Bio Sponsor Vakanties

Wekeromseweg 8 | 6816 VS Arnhem
T 026 483 82 01
E liesbeth.sukkel@stichtingbio.nl
W www.biovakantieoord.nl/bio-sponsor-vakanties

Het fonds is uitsluitend bedoeld voor een vakantie bij het Bio Vakantieoord; het aangepaste vakantiepark in Arnhem voor gezinnen met een gehandicapt kind. Het is een tegemoetkoming in de huurkosten van een vakantiebungalow. Ouders die hiervoor in aanmerking denken te komen, kunnen een aanvraag indienen.

Blijdesteyn, Stichting

Postbus 62 | 9460 AB Gieten
T 06 15 65 46 82
E info@stichtingblijdesteyn.nl
W www.stichtingblijdesteyn.nl

Alleenstaande vrouwen, die op 1 november van ieder jaar niet jonger dan 21 jaar en niet ouder dan 40 jaar zijn, komen voor een vakantiebeurs in aanmerking.

De Lichthoeve, Stichting

Postbus 33 | 3886 ZG Garderen
T 0577 46 13 51
E info@lichthoeve.nl
W www.lichthoeve.nl

Verstrekt een financiële bijdrage aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking voor wie de extra kosten van de vakantie niet of nauwelijks zijn op te brengen.

Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS) – Vakantiefonds

Postbus 200 | 6710 BE Ede
T 0318 76 70 10
E lsbs@lsbs.nl
W www.lsbs.nl/vakantiefonds

Vanuit het Vakantiefonds wordt een tegemoetkoming verstrekt in de extra kosten die iemand met een visuele beperking maakt voor begeleiding bij zijn of haar aangepaste vakantie. Een tegemoetkoming wordt uitsluitend verstrekt aan hen die financieel niet in staat zijn om die extra kosten te dragen.

Spina Bifida Fonds, Stichting

Houtwerf 25, 2265 VD Leidschendam
T 06 52 43 08 67
E info@spinabifida.nl
W www.spinabifidafonds.nl

De stichting geeft financiële steun aan mensen die leven met een handicap als gevolg van spina bifida. Dat kunnen zijn bijdragen voor de aanschaf of aanpassingen van transportmiddelen (rolstoel, vervoersmiddelen enz.), voor communicatiemiddelen (laptop enz.), voor sportbeoefening, voor vrijetijds- of vakantiebesteding. Een bijdrage is nooit hoger dan 1500 euro. Kijk voor aanvraagformulieren op de website.

Stinafo / Stichting Nationaal Fonds Het Gehandicapte Kind

Treilerdwarsweg 91 | 2583 DA Den Haag
T 070 351 27 84
E info@stinafo.nl
W www.stinafo.nl

Financiële steun voor kinderen tot en met 25 jaar met een beperking of chronische ziekte voor ontspanning of vakanties in Nederland.

Zonnewende, Stichting

De Vleet 5 | 1484 EV Graft
E 0299 67 34 23
W www.stichtingzonnewende.org

De Stichting Zonnewende maakt al ruim 50 jaar vakanties in Nederland voor mensen met een beperking mogelijk tot 18 jaar (en de rest van het gezin). Om de twee jaar kunnen ouders of instellingen bij Stichting Zonnewende een financiële bijdrage vragen voor een vakantie of dagjes uit. Op basis van het inkomen van de ouders wordt een bijdrage gegeven.

Bron: MEE

Kijk ook naar de mogelijkheid: Vakantie en Pgb