Medicijnen mee op reis

Gebruikt u medicijnen en neemt u deze mee op reis, dan is het belangrijk om vooraf goed te informeren wat de regels zijn. Voor medicijnen die onder de Opiumwet vallen (opiaten) moet u een Schengenverklaring meenemen naar het buitenland. Voor landen buiten het Schengengebied heeft u een medische verklaring nodig. U riskeert strenge straffen als u de regels overtreedt. Informeer bij de ambassade van het land waar u naartoe gaat welke regels in dat land gelden.

Medicijnen die onder de Opiumwet vallen

Voorbeelden van medicijnen die onder de Opiumwet vallen zijn:

  • sterke pijnstillers;
  • slaap- en kalmeringsmiddelen zoals valium of Seresta;
  • ADHD-medicatie zoals Ritalin of Concerta;
  • medicinale cannabis.

Wilt u weten of uw medicijn onder de Opiumwet valt? Vraag uw apotheker ernaar. Of kijk in lijst 1 en 2 van de Opiumwet. Daarin zijn de werkzame stoffen van medicijnen opgenomen. Op lijst I staan bijvoorbeeld zware pijnstillers en Ritalin. Op lijst II staan bijvoorbeeld slaap- en kalmeringsmiddelen.

Schengenverklaring voor medicijnen

Neemt u of uw kind medicijnen die onder de Opiumwet vallen mee naar een Schengenland, dan heeft u een Schengenverklaring nodig. Hierin staat dat u of uw kind de medicijnen meeneemt voor eigen gebruik. Uw arts moet de verklaring ondertekenen. Daarna controleert het CAK de verklaring en verklaart deze rechtsgeldig.

De Schengenverklaring is 30 dagen geldig. Duurt uw reis langer dan 30 dagen? Dan moet u meerdere Schengenverklaringen invullen zodat de data op elkaar aansluiten.

Voor meerdere Schengenlanden 1 Schengenverklaring of een medische verklaring

Reist u door verschillende Schengenlanden? Dan kunt u met 1 Schengenverklaring reizen. Op een Schengenverklaring mag u maximaal 4 landen noemen.

Mocht de eindbestemming een niet-Schengenland zijn, maar gaat de reis wel door Schengenlanden? Dan heeft u voldoende aan een Engelstalige medische verklaring. Deze is ook geldig in de Schengenlanden waar u doorheen reist.

Schengenverklaring aanvragen

Het aanvraagformulier voor de Schengenverklaring kunt u downloaden van de website van het CAK. De afhandeling van uw aanvraag duurt 4 weken.

Medische verklaring voor reizen buiten het Schengengebied

Gaat u naar een land buiten het Schengengebied? En neemt u of uw minderjarige kind medicijnen mee die onder de Opiumwet vallen? Lees dan op de website van het CAK .

In het buitenland heeft u meestal een Engelstalige medische verklaring nodig. De verklaring is 1 jaar geldig. U kunt deze verklaring als volgt verkrijgen:

  • Vraag de arts die uw medicijnen heeft voorgeschreven de verklaring op te stellen en te ondertekenen.
  • Stuur de verklaring op naar het CAK. Het CAK legaliseert de verklaring en stuurt deze terug. Afhandeling van uw verklaring duurt 4 weken.
  • Laat de medische verklaring legaliseren door het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Legaliseren met apostillestempel

Als u reist u naar een land dat is aangesloten bij het Apostilleverdrag dan kunt u een Apostillestempel halen.

Vraag bij ambassade naar verdere regels medicijnen

Vraag bij de ambassade van het land waar u naartoe gaat of er andere regels gelden. Soms is een gelegaliseerde verklaring niet nodig voor een bepaald land of medicijn.

Medicijnpaspoort

Het medicijnpaspoort is handig om bij u te hebben als u medicijnen meeneemt op reis. Hierin staat welke medicijnen u gebruikt. En of u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen. Dit is handig als u in het buitenland nieuwe medicijnen nodig heeft of een arts bezoekt. Maar het medicijnpaspoort is geen reisdocument. Het vervangt dus niet de Schengenverklaring of de Engelstalige medische verklaring.

U kunt het medicijnpaspoort halen bij uw huisarts, apotheek of specialist. U kunt ook terecht bij patiëntenverenigingen en medische hulpdiensten. Het medicijn(en)paspoort wordt ook wel geneesmiddelenpaspoort of Europees Medisch Paspoort genoemd.

Medicijnen meenemen in originele verpakking

Neem medicijnen mee in de originele verpakking van de apotheek met etiket. Dan is duidelijk dat het om een geneesmiddel gaat en niet om drugs.

Meer informatie op de website CAK Medicijnen mee op reis