Rechten voor gehandicapte vliegtuig- en treinpassagiers

Iedereen heeft het recht om te reizen! Meer dan één op de vijf mensen in Europa hebben moeite met reizen vanwege leeftijd, een handicap of verminderde mobiliteit. Om elke reis aangenaam te laten verlopen heeft de Europese Unie een aantal rechten vastgesteld met als doel jou net als ieder ander te laten reizen, zowel per vliegtuig als per trein. Wat zijn de rechten voor gehandicapte vliegtuig- en treinpassagiers?

Vliegen

Ook als u minder mobiel bent, moet u net als iedereen met het vliegtuig kunnen reizen.

U heeft ook recht op gratis hulp bij het in- en uitstappen, tijdens de vlucht en op de luchthaven voor en na de vlucht.

Om hulp te krijgen moet u ten minste 48 uur van tevoren contact opnemen met uw luchtvaartmaatschappij, boekingskantoor of reisorganisatie en uitleggen wat voor hulp u nodig heeft. Zij zullen u ook adviseren over het gebruik van uw rolstoel of andere hulpmiddelen en hun accu’s, indien van toepassing.

Men kan u niet weigeren mee te laten reizen wegens uw beperkte mobiliteit, tenzij de cabine gewoon te klein is, er veiligheidsproblemen ontstaan of het vliegtuig u niet kan meenemen op grond van veiligheidsvoorschriften.

Luchtvaartmaatschappij hoeven minder mobiele reizigers tijdens de vlucht geen hulp te verlenen bij het eten of innemen van medicijnen. Als u dat soort hulp nodig heeft, bijvoorbeeld tijdens langere vluchten, kan de maatschappij vragen dat u door iemand wordt begeleid.

Als u op reis problemen ondervindt om de nodige hulp te krijgen, dan moet u de luchthavenautoriteiten of de betrokken luchtvaartmaatschappij hierover inlichten.

Als u geen genoegen neemt met hun antwoord, kunt u contact opnemen met de bevoegde nationale instantie in het land waar het incident zich heeft voorgedaan.

Treinreizen

Ook als u minder mobiel bent, moet u net als iedereen met de trein kunnen reizen. Ook moet u van de spoorwegmaatschappij informatie kunnen krijgen over de toegankelijkheid van treinen.

U heeft ook recht op gratis hulp bij het in- en uitstappen, tijdens de reis en op het station voor en na de reis.

Om hulp te krijgen moet u ten minste 48 uur van tevoren contact opnemen met uw spoorwegmaatschappij, boekingskantoor of reisorganisatie en uitleggen wat voor hulp u nodig heeft.

Men mag niet weigeren u mee te laten reizen vanwege uw verminderde mobiliteit, tenzij dat strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de toegankelijkheidsregels van de maatschappij.

Als u op reis problemen ondervindt om de nodige hulp te krijgen, moet u de stationswachter of de betrokken spoorwegmaatschappij hierover inlichten.

Als u geen genoegen neemt met hun antwoord, kunt u contact opnemen met de bevoegde nationale instantie in het land waar het incident zich heeft voorgedaan.

Een EU-land kan besluiten bepaalde treinreizen uit te sluiten van de regeling voor passagiersrechten, bijv. binnenlandse treinen en/of internationale treinen met een eindbestemming buiten de EU.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bevoegde nationale instantie

Reizen per bus of touringcar

Ook als u minder mobiel bent, moet u net als iedereen met de bus kunnen reizen.

Men mag u niet weigeren een ticket te kopen, en reservering te maken of aan boord te gaan vanwege uw beperkte mobiliteit tenzij dat strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke regels voor gezondheid en veiligheid, of waar de infrastructuur onvoldoende is om u veilig te vervoeren.

Op langeafstandsreizen (totale traject van minstens 250 km, ook als u maar een deel daarvan meerijdt):

  • moet de vervoersmaatschappij gratis een door u gekozen begeleider laten meereizen indien dat een oplossing is voor veiligheidsproblemen die u anders zouden verhinderen op reis te gaan
  • heeft u recht op gratis hulp in bepaalde terminals en bij het in- en uitstappen

Om er zeker van te zijn dat u de benodigde hulp krijgt, moet u ten minste 36 uur van tevoren contact opnemen met de vervoersmaatschappij en uitleggen wat voor hulp u nodig heeft.

De maatschappij of de terminalmanager kan u vragen eerder, maar maximaal een uur voor vertrek aanwezig te zijn.

Als u op reis problemen ondervindt om de nodige hulp te krijgen, dan moet u de terminalmanager of de betrokken spoorwegmaatschappij hierover inlichten.

Als u geen genoegen neemt met hun antwoord, kunt u contact opnemen met de bevoegde nationale instantie in het land waar het incident zich heeft voorgedaan.

Reizen per boot

Ook als u minder mobiel bent, moet u net als iedereen met een schip kunnen reizen.

U heeft ook recht op gratis hulp bij het aan en van boord gaan, overstappen, aan boord en in de haven.

Om hulp te krijgen moet u ten minste 48 uur van tevoren contact opnemen met uw vervoersmaatschappij, boekingskantoor of reisorganisatie en uitleggen wat voor hulp u nodig heeft.

Zelfs als u dat niet gedaan heeft, moeten de vervoersmaatschappij en de terminalexploitant er alles aan doen om u aan boord te helpen, van boord te laten gaan en zo per schip te reizen.

Als u speciale behoeften heeft wat betreft accommodatie, zitplaatsen, hulp of als u medische apparatuur of hulpmiddelen mee moet nemen, vermeld dit dan bij de boeking.

De maatschappij kan van u vragen dat u door iemand wordt begeleid om veiligheidsredenen of vanwege de infrastructuur op het schip of in de haven. Uw begeleider mag gratis reizen.

Als u op reis problemen ondervindt om de nodige hulp te krijgen, dan moet u de havenautoriteiten of de betrokken luchtvaartmaatschappij hierover inlichten.

Als u geen genoegen neemt met hun antwoord, kunt u contact opnemen met de bevoegde nationale instantie en in het land waar het incident zich heeft voorgedaan.

EU-parkeerkaart voor gehandicapten

Als u een lichamelijke handicap hebt die uw mobiliteit beperkt, hebt u in uw land mogelijk recht op een EU-parkeerkaart voor gehandicapten. Deze kaart moet in alle EU-landen erkend worden.

Als u naar een ander EU-land reist, hebt u met die EU-parkeerkaart bepaalde parkeerrechten en -faciliteiten. Deze verschillen per land.

De parkeerkaart wordt afgegeven door de bevoegde instantie in uw land volgens de daar gebruikelijke procedures. De kaart is gebaseerd op het gestandaardiseerde EU-model.

  • Uw EU-parkeerkaart gebruiken: U moet uw kaart voorin uw auto leggen. De voorkant van de kaart moet duidelijk zichtbaar zijn, zodat de geldigheid gecontroleerd kan worden.

Meer informatie over wat de rechten zijn voor gehandicapte vliegtuig- en treinpassagiers, vindt u op de website van Europa.eu

Kijk voor het regelen en organiseren van een onbezorgde aangepaste vakantie: Praktische informatie