Dagbesteding bij een Zorgboerderij

Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf dat dagbesteding biedt aan mensen met zorg- en hulpvraag. Deze dagbesteding bestaat uit diverse activiteiten en werkzaamheden op en rond de zorgboerderij. Hierbij kan gedacht worden aan het verzorgen van dieren, tuinieren, eieren rapen e.d. De werkzaamheden worden afgestemd op de mogelijkheden van de mensen.

Voor wie is een zorgboerderij bedoeld?
 • Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Veelal betreft dit de grootste doelgroep voor zorgboerderijen. Ook kan het zijn dat een zorgboerderij zich richt op een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld kinderen met autisme, volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of mensen met Down-syndroom.
 • Ouderen, bijvoorbeeld mensen met dementie. Het aanbod van de boerderij is meestal gericht op ‘beleving’ en nauwelijks op ‘werk’. Ondersteuning bij de daginvulling staat centraal.
 • Mensen met psychische problemen en/of burn-out. Deze groep werkt vaak op therapeutische basis op de boerderij met als doel uiteindelijk terug te keren naar regulier werk.
 • Ex-gedetineerden, verslaafden, ex-verslaafden. Middels werken op een zorgboerderij maakt deze groep een eerste stap richting herintegratie in de maatschappij.
Wat zijn de voordelen van werken op een zorgboerderij?

Wat zijn de voordelen van werken op een zorgboerderij?

 • werkzaamheden zijn gericht op iemands mogelijkheden i.p.v. beperkingen
 • structuur en regelmaat
 • professionele begeleiding en ondersteuning
 • sociale contacten opdoen
 • leren samenwerken
 • ontdekken van kwaliteiten en het leren nemen van verantwoordelijkheid
 • maatschappelijke bijdrage leveren
 • participatie en herstel
Wat zijn de kosten van een zorgboerderij?

De kosten voor dagbesteding op een zorgboerderij lopen uiteen. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de hoeveelheid begeleiding die nodig is.

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de dagbesteding. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen is er een indicatie voor begeleiding nodig. Een professionele zorgverlener, bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige of de huisarts kan helpen bij het aanvragen van een indicatie. Je betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Let op: informeer vooraf goed bij je gemeenten of zij met de betreffende zorgboerderij een contract hebben gesloten. Dit is noodzakelijk om de kosten vergoed te kunnen krijgen.

Kijk voor een uitgebreid overzicht van Zorgboerderijen op Zorgboeren.nl